menu icon newsbox tv
    ארכיון הישראלי המכוער - ניוזבוקס

    הישראלי המכוער

    תופעת הישראלי המכוער אמנם הייתה מאז ומעולם, תמיד דיברו על זה שהישראלים חצופים יותר לטובה ולרעה ואף בחו"ל גילו את זה ותמונות של מקומות זרים בהם יש כיתוב בעברית 'לא לגעת' וכדומה החלו להופיע בכל מיני מקומות. התופעה הפכה חזקה יותר בתחילת שנת 2015 כשעלה לראשונה סרטון 'השוקולד' ובו 'נשות השוקולד' דרשו שימכרו להן שוקולד ועשו מהומה כשהן שיכורות. לאחר מכן עלו סרטונים נוספים ובהם מקרים בגני ילדים ובבתי מלון. אמנם השם 'הישראלי המכוער' הוא שם מכליל, אך צוות newsbox בטוח שעם ישראל הוא עם מיוחד שלא משקף בכלל את המיעוט 'השוקולדי' שבו.