menu icon newsbox tv
    ארכיון הישרדות VIP - Page 3 of 3 - ניוזבוקס

    הישרדות VIP

    הישרדות החלה את דרכה בערוץ 10 עם רייטינג לא רע אך במהלך השנים דעכה כשם שערוץ 10 דעך בעצמו. השנה התוכנית עוברת לערוץ 2 עם תוכנית VIP חדשה ומעניינת.