menu icon newsbox tv
    ארכיון אסון הבונים - ניוזבוקס

    אסון הבונים

    אסון הבונים הוא האסון הנוראי שארע ב-11 ביוני 1985. למידע נוסף על האסון אפשר ללחוץ על הכתבה למטה.